Підопічні Товариства зі школи-інтернату

W Berdiańsku funkcjonuje Dom Dziecka, w którym znajdują się dzieci-sieroty, oraz dzieci, rodzice których zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Niektóre z nich są pochodzenia polskiego, o czym świadczą dokumenty. Ponieważ administracja Domu Dziecka zwróciła się do wszystkich organizacji narodowych z prośbą o udzielenie pomocy, zarząd Towarzystwa "ODRODZENIE" podjął decyzję opracować program opieki nad dziećmi pochodzenia polskiego - wychowankami Domu Dziecka.Podstawowym zadaniem jest:
 • integracja z dziećmi członków Towarzystwa i młodzieżą; zaangażowanie podopiecznych w działalność struktur Towarzystwa w celu sprzyjania rozwoju różnych zdolności i umiejętności (zespół taneczny, studia teatralne "KURTYNA", kółko plastyczne i inne działy Centrum Kultury Polskiej "BIESIADA ";
 • zachęcenie do podjęcia nauki języka i kultury polskiej, która od pięciu lat prowadzona jest na bazie szkoły nr 15 (umowa z
 • administracją w załączeniu);
 • wspólna z katolicką parafią w Berdiańsku organizacja zajęć katechetycznych;
 • zachęcanie do udziału w imprezach kulturalno - oświatowych;
 • organizacja cotygodniowych tzw. "spotkań rodzinnych" - wspólne spędzanie czasu wolnego, odwiedzanie muzeów, kin, teatrów, poczęstunek (lody, cukierki) etc.
 • udzielenie pomocy medycznej i charytatywnej - Polonijne Koło Lekarzy, ściśle współpracujące z misją "CARITAS- SPES- BERDIAŃSK";
 • organizacja letniego wypoczynku na koloniach.

Sponsorami są:

 • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
 • Konsulat Generalny RP w Charkowie
 • miejscowi Polacy-przedsiębiorcy

Przegniemy reprezentować część z naszych wychowanków, których jest ponad 30.

Prezes PKOT "ODRODZENIE" dr. Lech Suchomłynow
Dyrektor Domu Polskiego w Berdiańsku Teresa Krasnokucka