KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Друковане Польске слово

останнє число газети N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
реклама
співпраця
партнери

Монографії про поляків Бердянська вже доступні в Інтернеті
09 лютого 2019, 23:11

Wspólnota polska w Berdiańsku wyzwania współczesności

Wspólnota polska w Berdiańsku wyzwania współczesności

На початку дев’яностих років ХХ століття, виникла одна з найстарших полонійних організацій, що діють на терені Південно–Східної України. Це було Польське культурно-освітнє товариство «Відродження». Саме цій організації та особам, що причетні до її діяльності, і присвячена монографія «Польська спільнота Бердянська: виклики сучасності». Це дослідження виникло внаслідок багатомісячної праці її авторів, які намагалися відповісти на запитання: як же сталося (як дійшло до того), що понад 1000 кілометрів на схід від кордонів польської держави несподівано з’явилася група осіб польського походження, яка добре бачила свої цілі й усвідомлювала своє призначення.

На сторінках цієї публікації подано найістотніші, на думку її авторів, відомості, які мають уможливити і, як на них, уможливлюють відповідь на це ключове запитання. Сама робота має тематичну структуру. В ній вміщено і в такому ж порядку розташовано: вступ, чотири розділи, закінчення, переліки таблиць і схем, ілюстрацій та джерел, а також додаток.

У “Вступі” з’ясовуються причини, що спонукали авторів написати цю книжку; подається внутрішня її будова, а також джерела, що лягли в основу її створення.

Перший розділ складається з двох частин. У першій з них подаються важливі відомості, що характеризують місто Бердянськ та його мешканців. У другій частині цього розділу на обраних прикладах (на думку авторів, вельми характерних для досліджуваного середовища) показано, які ж дороги привели поляків до Азовського моря.

Другий розділ поділено на три фрагменти. В них описуються обставини виникнення ПКОТ «Відродження»; його організаційна структура й цілі діяльності; принципи функціонування спеціальних відділів Товариства, котрі діють на українсько-польському «стику».

В наступному (третьому) розділі охарактеризовано в чотирьох тематичних підрозділах окремі елементи діяльності «Відродження». Передусім представлено його кроки, що мають на меті зміцнення польськості, далі – науково-освітню й популяризаторську діяльність. Третю частину присвячено благодійницько-опікунській роботі, а в останній показано роль, яку відіграє ПКОТ в більш широкому аспекті.

У першій частині четвертого розділу автори характеризують історію виникнення (а саме – відновлення) римо-католицької парафії в Бердянську, а в другій – висвітлюють її функціонування, зосереджуючись, зокрема, на її зв’язках з польською етнічною групою.

Завершує роботу розлоге “Закінчення”, в якому автори намагалися не тільки дати відповідь на поставлене у “Вступі” запитання, а й також максимально підкреслити всі ті чинники, які взагалі уможливили функціонування організації. Список членів Товариства станом на кінець 2007 року вміщено в “Додатку”.

Нинішня праця у своїх засадах продовжує попередню книжку, репрезентуючи на прикладі поляків у Бердянську успіхи, досягнення й вади функціонування полонійної організації у “далекій Україні”. Ця праця створювалася протягом двох років, і за цей час поступово збільшувався склад її авторів й розширювалася її тематика. Насамкінець знайшлося в ній місце не тільки для документів, що яскраво відтворюють розростання Польського культурно-освітнього товариства “Відродження”, а й для передруків статей, що показують тематику роглядуваного в цій праці середовища, і для результатів наукових досліджень, що проводились у цей час.

Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze

Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze

Друга монографія починається зі вступу, в якому представлено структуру монографії і окреслено цілі й методи дослідження. Тут також охарактеризовано джерела до праці. У своєму кінцевому вигляді публікація складається з двох розділів. У першому – Польська меншина на узбережжі Азовського моря: дослідження і праці – поміщено результати досліджень на тему ролі й місця польської мови, чи визначників національної ідентичності вихідців з Польщі у регіоні. Тут знаходяться також тексти, що описують історію Бердянська і аналізують вибрані аспекти функціонування римо-католицького Костелу на аналізованому обшарі.

Розділ другий, як і перший, також складається з підрозділів, на які припадає по кільканадцять – клькадесят документів, поданих в оригіналі. До цих матеріалів додається короткий вступ, в якому автори звертають увагу читача на найважливіше в їхньому змісті. Вони діляться з ним своїми зауваженнями і коментарями. Цей фрагмент праці має заголовок Польське культурно-освітньє товариство “Відродження” в документах і матеріалах, а окремі розділи відповідно: Формально-правові аспекти функціонування ПКОТ “Відродження” у Бердянську, Організаційна й наукова діяльність, На щляхах співпраці, На ниві культури.

Публікацію завершує Післямова, в якій автори роблять стислі висновки з досліджень. Інтегральну частину праці становлять також списки: Список ілюстрацій, поміщених в праці; Список табличних зіставлень і схем, поміщених в праці; Список використаних джерел.

Уся публікація є двомовною. Автори намагалися забезпечити максимально можливий для розуміння ступінь злагодженості текстів українсько- й польськомовних, незалежно від того, якою мовою було написано оригінали.

Скачати:
Wspólnota polska w Berdiańsku wyzwania współczesności
Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze