KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Друковане Польске слово

останнє число газети N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
реклама
співпраця
партнери

Польські мас-медіа в Бердянську. Тексти й аналіз
06 вересня 2017, 18:30

Польські мас-медіа в Бердянську. Тексти й аналіз

Польські мас-медіа в Бердянську. Тексти й аналіз

Національна спадщина польської діаспори, яка твориться у глобалізованому світі ХХІ сторіччя є своєрідним палімпсестом багатовікової традиції культивування польської культури за межами рідного краю. Популяризація національних традицій народу з-над Вісли закордоном нерозривно пов’язана з фактом присутності поляків на цих землях. Саме поляки на чужині, згуртовані у різноманітних товариствах й об’єднаннях, метою яких є збереження національної самобутності й тотожності, є своєрідними мостами, що зближують польський та інші народи.

Незважаючи на те, що політика польської держави щодо власної діаспори не завжди є послідовною та відповідає вимогам часу можна наводити безліч фактів плідної та глибоко продуманої співпраці між полонією, тобто поляками за кордоном,та офіційною Польщею. Прикладом довготривалих і всебічних взаємозв’язків є співпраця між польськими державними та громадськими структурами та Культурно-світнім товариством «Відродження» в Бердянську. Діяльність цього польського осередку в Україні може бути взірцем ефективної політики польської держави щодо полонії. Проте ця книга жодним чином не стосується політичних моментів…

Варто згадати, що майже двадцятирічний доробок Польського культурно-освітнього товариства «Відродження» викликає подив і захоплення, особливо науковий, у якому ґрунтовно висвітлено основні напрямки діяльності польської громади Бердянська та перспективи розвитку, а також його досягнення та проблеми. Здається, жодна польська організація в Україні не має аж стільки наукових праць і розвідок, присвячених своїй діяльності, як польська спільнота на березі Азовського моря. Дві монографії (Бонусяк А., Чоп Е, Красовська Г., Сухомлинов О. Поляки Бердянська: документи, факти, коментарі: монографія. – Піла: „Blik”, 2011; Бонусяк А., Сухомлинов О. Польська спільнота Бердянська: виклики сучасності. – Донецьк: «Юго-Восток, LTD», 2008) стосуються загальних проблем функціонування організації, а третя (Krasowska H. Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie. – Warszawa, 2012) містить солідні соціолінгвістичні дослідження.

Книга, яку тримає читач у руках, написана з нагоди 20-ї річниці Польського культурно-освітнього товариства «Відродження» і є своєрідним синтезом авторських роздумів і газетних матеріалів, підготовлених членами Товариства протягом 2011 – 2013 років. Отже, книга присвячена так званій «молодій польській пресі».

Редактори двомовного, польсько-українського, додатку до Бердянської газети «Південна зоря» і члени Товариства поляків «Відродження» давно мріяли про так зване «польське друковане слово» у рідному місті, що мало б сприяти інформуванню не стільки місцевих поляків, скільки громади міста й навколишніх регіонів про діяльність організації, поширенню інформації про Польщу та пропагуванню ідей Європейського Союзу. Ця ідея та прагнення ініціаторів знайшли підтримку серед членів Товариства і пересічних мешканців Бердянська.

Автори книги, розмовляючи з читачами додатку, прийшли до висновку, що для багатьох з них польське друковане слово стало допоміжним засобом для вивчення чи вдосконалення польської мови. Хочемо зазначити, що ще у 2006 році нами було досліджене та описане феноменальне для цих теренів явище – «мода на кольську мову й культуру». Надзвичайне зацікавлення, особливо серед студентської молоді й осіб у віці 40 – 60 років, спонукало членів правління Польського товариства «Відродження» до організації додаткових курсів з вивчення польської, серед іншого у Польському домі та на базі Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Було ґрунтовно змінено й модифіковано методику викладання, залучено додаткові навчальні матеріали та сучасні допоміжні засоби (аудіо та відео апаратуру, супутникове телебачення та комп’ютери тощо). Не можемо однозначно стверджувати, чи це «польська газетка» спричинилась до такої популярності польської мови, чи теж можливість отримання карти поляка, що вимагає знання цієї мови, але факт залишається фактом.

Останнім часом все більше людей намагаються віднайти власні корені та модифікувати ідентичність. Часто до Польського дому приходять особи, які намагаються знайти відповідь на питання «хто я такий», «якої національності», «де мої витоки». І починають розповідати про свій рід і пращурів, про долу пращурів-поляків, часто трагічні долі цілих родин.

Щоб бути ближче до місцевих поляків і безперешкодно поширювати інформацію про діяльність Польського культурно-освітнього товариства «Відродження» у 2000 році було створено власну інтернет-сторінку (www.polonia.org.ua). Члени правління сподівалися, що у ХХІ столітті наявність електронного інформаційного порталу може повністю замінити друковані видання. Проте, виявилося, що особи похилого віку потребують більш традиційних можливостей сприйняття польської культури й інформації про Польщу та діяльність місцевої громади, тобто «газетки», друкованого слова.

Перший двомовний додаток побачив світ у травні 2011 року. Цьому передували довготривалі переговори та консультації в різних інституціях Польщі та дипломатичних представництвах в Україні. Переломним моментом була розмова з головою Фундації «Допомога полякам на Сході» Ольгою Іваняк, яка високо оцінила та підтримала ініціативу видання не окремої газети для місцевих поляків, а саме двомовного додатку, який би читали також пересічні мешканці Приазов’я.

Видання додатку до бердянської місцевої газети польською й українською мовами, як свідчать факти, не тільки задовольнила потреби поляків Бердянська, а й наблизила усім читачам культуру польщи та цінності європейської спільноти. Крім того, таке розв’язання проблеми позбавляло редакцію додатку клопоту верстки та розповсюдження «польської газетки».

Маючи опрацьовану концепцію та гарантії з боку польських партнерів члени правління Товариства «Відродження» звернулись з відповідною пропозицією до редакції бердянської регіональної суспільно-політичної газети «Південна зоря», яка видається з 1917 року та розповсюджується по багатьох регіонах області, а тижневий тираж складає понад 69 тисяч екземплярів. Головний редактор званої в народі «Південки» Віктор Михайличенко, обговоривши деталі співпраці, також запевнив поляків Бердянська у своїй підтримці і «Міжнародний видавничий проект», як згадувалось вище, рушив у травні 2011 року.

На сьогодні кольоровий двомовний додаток формату А3 видається кожного місяця. Підготовку та редагування матеріалів здійснюють фахівці-журналісти й філологи польського походження. Серед іншого на сторінках польської «газетки» Бердянська можна знайти статті та замітки про діяльність місцевої польської громади та римо-католицької парафії, матеріали про життя польської діаспори у цілому світі, інформацію про Польщу та її культуру, а також новини країн-членів Європейського Союзу.

У цій книзі читачі зможуть дізнатись про загальну історію польської преси в Україні, інші частини містять описи та аналіз сучасних мас-медіа польської діаспори південно-східного регіону України, окреміий розділ присвячено полоній ним інтернет-сторінкам, зокрема першій в Україні, створеній Польським культурно-освітнім товариством «Відродження». Основну частину книги складають статті, опубліковані протягом трьох років у двомовному польсько-українському додатку до газети «Південна зоря». Автори виокремлюють і аналізують тематичні блоки матеріалів, опрацьованих редакцією «газетки». Виділяються цілі пласти: «діяльність Польського культурно-освітнього товариства „Відродження”», «Життя Польського дому в Бердянську», «Постаті видатних поляків». Неабияке місце посідає проблематика співпраці місцевої організації поляків і Бердянського університету менеджменту і бізнесу з вишами Польщі. Важливими є питання сучасних наукових досліджень польської діаспори у світі та участь бердянців у міжнародних конгресах, конференціях чи семінарах. Окремий блок статей присвячено співпраці з Генеральним консульством Польщі та актуальним досягненням і проблемам Європейського Союзу.

Сподіваємося, що ця книга знайде свого вдячного читача, якого цікавлять подробиці й факти, а також об’єктивний аналіз сучасного життя польської діаспори у багатокультурній Україні.Helena Krasowska, Lech Suchomłynow, Polskie media w Berdiańsku: teksty i analizy